سنگ ساب

مواد سنگ

آیا ساب برای سنگزنی استفاده میشود؟

کف ساب و راهها و روش ها در فرچه زدن سنگ ها در پروژه های بزرگ و ساختمان ها همچنین دستگاه رابه چندین دستگاه نام ببریم کف ساب به معنای ساب و لاک کردن سطوح سنگ و لایه برداری چون برای ساف دیده شدن سنگ کف باید چندین مرحله سنگزنی انجام شود تا به بتوانیم به شفافیت کف مورد نظر برسیم.

تلفن  02122829338

گالری سنگ ساب

چند نوع ساب زنی وجود دارد که ساب فرچه  اسیدی و کف یک دست کردن کف ها دستی سنگزنی پله ها با دستگاه های مختلف انجام میشود و استفاده از مواد تمیز کننده و پولیش براق کننده با لوازم جدید دنیا انجام میشود.