تمیز کاری نما

تمیز کردن نمای ساختمان

پاک کردن دوغاب و سیمان از روی سنگ نما

در این مقاله سعی شده نحوه شستن و تمیز ی کثیفی نمای ساختما را برای شما توضیح دهیم.وقتی که سنگ نما در حال انجام نصب سنگ هستیم بعضی مواقع دیده شده که موقع کار کردن بعضی سنگ کارها دقیق کار نمی کنن دوغاب نما و یا سیمان سفید رو نما سنگی یا آجری مالیده میشه و خیلی زشت رخ نما را نشان می دهد فرق نمی کند هر سنگی که باشد تصویر ساختمان بد شکل نشان می دهد.شاید دوستان دنبال کسی باشن که برای از بین بردن کسیفی سیمان یا دوغاب را پاک کند.خدمات نمای ما میتواند هر مشکلی که رو سنگ یا آجر داشته باشد انجام دهد ما برای این کار خیلی حرفه ای و دقیق هستیم

تلفن 22829338-021

در تهران ودر تمام شهرهای کشور خدمات ارائه می دهد

تمیز کاری نما-تمیز کردن آجر نما و سنگ نما

تمیز کاری نما-تمیز کردن آجر نما و سنگ نما